Rekuperacja - odzysk ciepła

W celu wykorzystania gorącego powietrza z kuchni podczas procesu gotowania, należy zastosować perfekcyjną filtracje zanieczyszczeń, jaką oferuje marka Dora Vent w swoich okapach. Takie możliwości daje nam połączenie technologii MicroDropTM oraz HoodLightTM.

Powietrze dostające się do rekuperatora nie powoduje jego zanieczyszczenia, co skutkuje utrzymaniem jego sprawności na deklarowanych parametrach technicznych. Dodatkowo ozon wpływa na oczyszczenie kanałów wentylacyjnych. Energia odzyskana z okapu doskonale nadaje się do podgrzania powietrza lub wody.

Należy pamiętać, że z kuchni wyciągane są ogromne ilości powietrza, które należy uzupełnić z zewnątrz. W zimie powietrze musi być podgrzewane np. -20°C do około 16°C, co dla samej średniej kuchni wyniesie około 10MWh w skali roku.

NOWE WARUNKI TECHNICZNE, jakim powinny odpowiadać budynki:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 151 ustęp 1: „W instalacjach wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji komfortowej o wydajności 500m3/h i więcej należy stosować do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego o sprawności temperaturowej co najmniej 50% lub recyrkulację, gdy jest to dopuszczalne.”

Newsletter

Jeśli chcesz być informowany o nowościach i promocjach, zostaw swój email powyżej.
PL EN