Jak działają filtry powietrza UV?

Cząsteczki tłuszczu wytwarzane podczas procesu obróbki termicznej w pierwszej kolejności zatrzymywane są przez filtr mechaniczny. Powietrze oraz małe zanieczyszczenia, które przedostają się poza filtr mechaniczny poddane są działaniu promieni UV, które powodując rozbicie cząstek tłuszczu na cząsteczki mniejsze (fotoliza). Małe cząsteczki tłuszczów oraz zapachów łączą się z ozonem przekształcając je w dwutlenek węgla, wodę i niewielką ilość pyłu tłuszczowego (utlenianie), które zostają wyrzucone z wywiewanym powietrzem.

Aby cały ten proces przebiegał prawidłowo powietrze wyciągane z kuchni musi być poddane działaniu ozonu przez czas minimum 2 sekund. Aby to zapewnić, dla danego przepływu powietrza stosujemy odpowiednią ilość króćców wylotowych (przekrój) oraz długość kanałów wentylacyjnych.

Działanie technologii HoodLight UV™ dodatkowo wpływa korzystnie na kanały wentylacyjne powodując ich oczyszczenie.

W celu prawidłowej pracy filtra powietrza UV oraz zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa dla obsługi przed promieniowaniem ultrafioletowym, okap musi mieć zastosowane filtry mechaniczne spełniające wymogi DIN18869-5 (Micro Drop).

Newsletter

Jeśli chcesz być informowany o nowościach i promocjach, zostaw swój email powyżej.
PL EN